Vi skal have indført tidsregistrering såvel som stempelur på min afdeling, og dette glæder jeg mig ikke ret meget til

At mange både offentlig og privat ansatte kæmper mod stress pga., at kravene til den enkelte projektansatte har ændret sig, er det stort set hver eneste dag, at vi kan læse i Danmarks største dagblade. Jeg har selv været beskæftiget i en virksomhed, hvor vi til såkaldte personalesamtaler blev vist konklusionen på den tidsregistrering » danmade.dk,, timeregistrering, & fraværsregistrering, som var blevet nedskrevet omkring vores dag på arbejde. Det føltes ik behageligt, & en hel del opfattede det som værende decideret overvågning… At iveren trækker dårlige ting med sig, er tydeligt for mig… Så vores gode råd til alle arbejdsgivere lyder; hold opmærksomheden på glade medarbejdere, frem for effektivisering…

En hel del beder til gud om, at arbejderne kan nå at ændre denne udvikling… Adskillige er af den mening, at det er rigtig fortrinligt, at der er kommet rigtig meget spot på trivsel og mistrivsel på arbejdspladsen. Dét tror jeg i sidste ende vil virke positivt på overskuddet. For glade og tilfredse ansatte er lig med arbejdsomme ansatte.

Men sideløbende med denne fokusering, ses også en fokusering på optimering og effektivisering… Med det formål at fuldføre denne ekstreme effektivisering indfører man og har indført på snart sagt alle moderne arbejdspladser tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, & et stempelur » danmade.dk/produkter/stempelur, for at kunne ”overvåge” om alle yder som de skal! At føle sig stresset er en af vores kulturkreds’ største sygdomme, & jeg er ik i tvivl om, at der er en direkte sammenhæng mellem tidsregistrering, timeregistrering, & fraværsregistrering på diverse arbejdspladser og stress! Herudover er her ligeledes den skrækindjagende lyd fra et forældet stempelur, der ihvertifald heller ikke bidrager til et herligt arbejds-miljø.

Den vestlige verdens buzzword er fleksibilitet og effektivisering… Overalt hvor jeg opholder mig, tvinges de ansatte til at arbejde hurtigere og hurtigere… Det ses virkelig tydeligt i den omsiggribende overvågning foretaget af al den tidsregistrering, timeregistrering og fraværsregistrering… Det er nu påkrævet, at vi alle skal nå samme arbejdsopgaver, dog på mindre tid… At hver og en af os skal blive ramt af stress, kan bestemt ik’ være rigtigt!