Tidsregistrering & fraværsregistrering vil være både godt & dumt – det er beroende på de ansatte

At en hel del ansatte føler en kæmpe stress på grund af, at kravene til den enkelte ansatte har ændret sig, er det snart i hvert fald en gang om ugen, at min mand & jeg kan læse i diverse aviser. Et sted, hvor de ansatte til daglige udviklende samtaler blev informeret omkring resultatet af den tidsregistrering, timeregistrering , danmade.dk, , samt fraværsregistrering , danmade.dk/produkter/fravaersregistrering, , der var blevet opfanget vedr. vores arbejdsindsats, har jeg selv arbejdet. Det var ik behageligt, plus en hel del følte det som værende slet & ret ”overvågning”… Det er fuldkommen tydeligt for mig, at effektiviserings-iveren trækker dårlige ting med sig. Så en opfordring til arbejdsgiverne lyder; hold opmærksomheden på tilfredse ansatte, frem for effektivitet!

Det er slet ik løgn, når jeg fortæller, at jeg er stærkt bekymret for fremtidens arbejdsform. Vi er en del, som er af den mening, at det er virkelig skønt, at der nu er fantastisk meget opmærksomhed omkring grundlæggende trivsel på arbejdspladsen… Dét er jeg overbevist om til syvende og sidst vil forbedre overskuddet… & så er vi alle sammen jo glade, & dét må være det vigtigste.

Men samtidig med et sådant fokus, ses også en fokusering på effektivisering og optimering… Til at inderliggøre denne effektivisering indfører man på stort set alle arbejds-pladser tidsregistrering, timeregistrering, fraværsregistrering, og yderligere et stempelur for at kunne formå at ”kontrollere” om medarbejderne lever op til alle de stillede krav. At føle sig stresset er en af vort samfunds allerstørste livstruende sygdomme, og jeg er ikke i tvivl om, at der er en direkte forbindelse mellem tidsregistrering, timeregistrering, og fraværsregistrering på arbejdspladsen & sygdommen stress! Yderligere er der også den bippende lyd fra et gammeldags stempelur, der på ingen måde bidrager til et herligt arbejdsmiljø…

Vor samfunds buzzword er fleksibilitet og effektivisering… Overalt hvor jeg iagttager folk, er det blevet fuldstændig almindeligt, at ansatte skal arbejde ovenud meget hurtigere… I den konstante ”overvågning” varetaget af al den tidsregistrering, timeregistrering samt fraværsregistrering ses det virkelig tydeligt. De ansatte nå præcis det samme, dog på virkelig meget mindre tid… At store grupper af mennesker skal gå nedenom og hjem med stress, kan bar ikke udvikle sig sådan…