For erhvervsdrivende er en ordentlig lønservice vigtig

Hvis man er indehaver af ens eget firma, er det virkelig centralt at få god lønservice. Jeg har meget at skrive sig bag øret, når du akkurat er blevet chef. Jeg har heldigvis forbindelse til den allerbedste samarbejdspartner. Dette er nogle professionelle folk der yder lønservice, og som tager ansvar for forvaltning af løn, tidsregistrering, projekter, produktion og medarbejderstaben. På enhver given dag er det dygtige plus positive medarbejdere, der passer vores lønservice foruden de andre opgaver.

Ud over at fikse firmaets lønservice, klarer de desuden samtligt, som drejer sig om vores registrering af tid. Det vil sige, at de anmærker alle ting omkring fravær, flex, overtid, forhandlinger samt rapportering. Vi har endnu i størst grad behov for bare helt almindelig lønservice, idet jeg blot råder over 6 medarbejdere ansat. Men på den tid vores virksomhed er endt med at være omfangsrigt, vil det være mega funktionelt, at enhver person alene er i stand til at gå ind i netværket og herfra holde øje med fravær og følge med i lønudbetalinger, ferie/fridage osv. Af denne grund er jeg yderst lykkelig for vores samarbejdspartner når det gælder vores lønservice, idet jeg ser kæmpe muligheder både i øjeblikket samt i fremtiden.

Indtil videre føler jeg mig uden tøven tilfreds, også selv om mit firma alene har benyttet det her lønfirma i en forholdsvis kortere periode. Men jeg kan udelukkende sanse, at her arbejder jeg med en lønservice i mega solid karat. Vi skal på ingen måde være bange for om de slidsomme, administrationsmæssige ansvarsopgaver føres ud i livet. Hvis der er nogle ting, vi synes, der ser mystiske ud, da giver de os ud over lønservice også fantastisk kvalificeret guidning.