Flere har ej hørt om det svære job som landmåler!

Siden verdens start har landmåling været en brugbar procedure i udviklingen af de moderne nationer. Mange statssystemer er derfor direkte kommet til verden med udgangspunkt i skitser udfærdiget af en landinspektør (http://pristorvet.dk/erhverv/landinspektoerer/). En genial landmåler (http://pristorvet.dk/erhverv/landinspektoerer/landmaaler) var altafgørende, da han kunne tegne kort over byen. En landinspektør skitserede landkort over stadens skel, der var afgørende for at kunne eftervise ejendomsret over jord… Nu om stunder har en landmåler endnu den samme funktion, da landmåleren medvirker til at fastlægge skellelinjer for ejendomsrettigheder!

Arbejdet som landinspektør er et ret anonymt erhverv, uanset den essentielle signifikans, optegnelser havde og har for skabelsen af købstader, og ejendomsrettigheder.

Beskæftigelsen som landmåler er teknisk svært, og det påkræver en habil opmåler. Endskønt, er der vel flere, som ikke vil kunne belyse eksakt, hvad en landinspektør beskæftiger sig med. Det er forskelligt fra kulturkreds til kulturkreds, hvilke erhverv, der betragtes som tiltrækkende.

En landmåler har en utrolig essentiel opgave i både det ældre og eksisterende samfund. Funktionen hun foretager, er af en altafgørende karakter, men når landinspektørene render omkring på gaderne bærende på vigtigt værktøj, ser det ik’ ud af noget. Adskillige plæderer for, at det er bevæggrunden for, at flere ikke er vidende om, hvor priceless en landinspektør er. En del husker i hvert fald ik’ mange børn, der attrår at blive skolet som landmåler, så snart de bliver flyvefærdige. Så på mange måder er det et relativt ringeagtet beskæftigelse, som ud fra fleres tankegang, virkelig ik’ høster den blåstempling, som erhvervet er værdig til.