Bloggeren her har lært om affedtningsmiddel, kølemiddel og afgratning/vibrationsafgratning

Før i forrige uge kendte jeg ikke til afgratning - http://katalog.prebenz.dk/afgratning, , kølemiddel, vibrationsafgratning - http://katalog.prebenz.dk/vibration, eller affedtningsmiddel - http://katalog.prebenz.dk/affedtning, . Affedtningsmiddel, kølemiddel og vibrationsafgratning er ikk rigtig noget, der har været en del af min hverdag og verden.

Og hvad er alt det?

Kølemiddel bli’r benyttet i systemer med køling. Fx i varmepumper og i køleskabe. Kølemiddel kan være alt fra vand til nitrogen, ammoniak mm.

Affedtningsmiddel fungerer effektfult til at afvaske snavs, olie, sod, fedt m.m. indenfor fødevarebranchen, industi, landbrug og søfartsindustrien. På jobbet bruger mine kollegerne for eksempel affedtningsmiddel til at rense inventar, plast, gulve og fliser, så affedtningsmiddel er et godt allround-middel.

Vibrationsafgratning og tilsvarende afgratning bruges til at fjerne grater. Og så er det næste spørgsmål, hvad grater er? Jo grater de bliver dannet når metal bliver forarbejdet og det kan nemt ødelægge elementer i f.eks et maskineri. Så afgratning/vibrationsafgratning er relevant i adskillige firmaer. Jeg tror i øvrigt at det er anbefalet at vælge vibrationsafgraning med mekanisk afgratning.

Akkejak, man hører mange mærkelige og nye ord som kølemiddel, affedtningsmiddel og vibrationsafgratning/afgratning, imens man begynder i anderledes arbejde. Jeg lærer nyt.